Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Đồng chí Nông Văn Lịnh - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh kiểm tra công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại huyện Mù Cang Chải

11:02 | 29/11/2017 306 lượt xem