Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Đồng chí Nông Văn Lịnh - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh kiểm tra công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại huyện Mù Cang Chải

11:02 | 29/11/2017 210 lượt xem