Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Xuân Trường giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái

17:29 | 16/05/2019 250 lượt xem