Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - PCT UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng chống rét tại huyện Trạm Tấu

17:19 | 14/01/2018 232 lượt xem