Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Đồng chí Dương Văn Tiến – PCT UBND tỉnh kiểm tra công tác chỉnh trang đô thị

19:18 | 25/01/2018 165 lượt xem