Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Đồng chí Dương Văn Tiến – PCT UBND tỉnh kiểm tra công tác chỉnh trang đô thị

19:18 | 25/01/2018 208 lượt xem