Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đồng chí Đỗ Thị Thanh Thủy giữ chức Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

20:07 | 23/04/2019 2,431 lượt xem