Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nông Văn Lịnh chúc mừng Giáo xứ Lục Yên

19:36 | 24/12/2018 110 lượt xem