TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nông Văn Lịnh chúc mừng Giáo xứ Lục Yên

19:36 | 24/12/2018 84 lượt xem