KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy thăm, kiểm tra, chúc Tết các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết

19:54 | 30/01/2019 153 lượt xem