Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy thăm, kiểm tra, chúc Tết các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết

19:54 | 30/01/2019 126 lượt xem