Kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng tám & quốc khánh 2/9

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy tặng quà gia đình chính sách tại huyện Yên Bình

19:10 | 24/07/2019 169 lượt xem