Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy làm việc với các sở, ngành về tiến độ thi công các dự án và giải ngân vốn đầu tư công

20:10 | 10/10/2018 181 lượt xem