Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy làm việc với các sở, ban, ngành và địa phương về tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản

18:13 | 24/08/2019 107 lượt xem