LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH MƯỜNG LÒ VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI NĂM 2019 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/09/2019

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy làm việc với các sở, ban, ngành và địa phương về tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản

18:13 | 24/08/2019 87 lượt xem