Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đồng bào Dao xã Tân Đồng huyện Trấn Yên chuẩn bị đón Tết

18:25 | 04/02/2018 804 lượt xem