KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Đồng bào Dao xã Tân Đồng huyện Trấn Yên chuẩn bị đón Tết

18:25 | 04/02/2018 926 lượt xem