Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đồng bào công giáo huyện Yên Bình thi đua làm kinh tế giỏi

19:23 | 07/02/2018 266 lượt xem