Kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng tám & quốc khánh 2/9

Đổi thay trên bản Mông tự quản Khe Táu

20:08 | 07/08/2019 139 lượt xem