Kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng tám & quốc khánh 2/9

Doanh thu của các HTX trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 591 tỷ đồng

17:29 | 31/12/2011 257 lượt xem