Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Doanh thu của các HTX trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 591 tỷ đồng

17:29 | 31/12/2011 255 lượt xem