HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Doanh thu của các HTX trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 591 tỷ đồng

17:29 | 31/12/2011 262 lượt xem