TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Đoàn công tác của Tỉnh ủy tham gia xây dựng cơ sở huyện Lục Yên triển khai nhiệm vụ năm 2018

19:31 | 14/04/2018 153 lượt xem