Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đoàn công tác của Bộ Tư pháp làm việc tại tỉnh Yên Bái

19:04 | 15/07/2019 123 lượt xem