Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đoàn công tác bộ tư lệnh quân khu 2 kiểm tra tại bộ CHQS tỉnh

17:39 | 09/05/2013 472 lượt xem