TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Yên Bái

19:24 | 06/03/2018 496 lượt xem