Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Điện lực Văn Yên đảm bảo an toàn lưới điện mùa mưa bão

19:55 | 24/05/2018 358 lượt xem