TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh chỉ đạo công tác dập dịch lở mồm long móng tại huyện Văn Yên

17:20 | 10/01/2019 136 lượt xem