Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh chỉ đạo công tác dập dịch lở mồm long móng tại huyện Văn Yên

17:20 | 10/01/2019 158 lượt xem