Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến kiểm tra công tác chuẩn bị Tuần Văn hóa - Du lịch Mường Lò năm 2018

10:52 | 20/09/2018 224 lượt xem