Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến dự Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại thị xã Nghĩa Lộ

19:46 | 01/04/2019 113 lượt xem