TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến dự Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại thị xã Nghĩa Lộ

19:46 | 01/04/2019 82 lượt xem