Tuần văn hóa du lịch Mường Lò diễn ra từ ngày 23/9/2017 đến ngày 29/9/2017

Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy chỉ đạo công tác di dời khẩn cấp các hộ dân tại xã Dế Su Phình huyện Mù Cang Chải

11:07 | 12/08/2017 78 lượt xem