Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đ/c Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Nông Văn Lịnh thăm và tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Lục Yên

19:35 | 19/07/2018 376 lượt xem