Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đ/c Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vũ Quỳnh Khánh kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Trạm Tấu

19:28 | 21/07/2018 421 lượt xem