Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đ/c Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp đoàn nhạc sỹ Hà Nội - Yên Bái

19:57 | 13/04/2018 187 lượt xem