TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Đ/c Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp đoàn nhạc sỹ Hà Nội - Yên Bái

19:57 | 13/04/2018 177 lượt xem