Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình nhà khám đa khoa của bệnh viện đa khoa tỉnh

17:37 | 03/01/2012 268 lượt xem