Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

17:57 | 14/07/2016 247 lượt xem