Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

19:30 | 05/01/2018 294 lượt xem