Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

19:39 | 20/11/2018 270 lượt xem