Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đánh giá mô hình sản xuất lúa SRI tại xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên

18:32 | 29/05/2019 84 lượt xem