TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Đảng uỷ Quân sự tỉnh triển khai Nghị quyết TW 8 khoá XII

19:31 | 25/12/2018 101 lượt xem