Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đảng uỷ Quân sự tỉnh triển khai Nghị quyết TW 8 khoá XII

19:31 | 25/12/2018 134 lượt xem