TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh ra quân sản xuất đầu xuân

19:10 | 21/02/2018 268 lượt xem