KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Đảng bộ huyện Văn Yên đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

19:40 | 02/02/2018 265 lượt xem