Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đảng bộ huyện Văn Yên đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

19:40 | 02/02/2018 243 lượt xem