Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đảng bộ huyện Lục Yên triển khai nhiệm vụ quý II/ 2018

17:31 | 15/04/2018 301 lượt xem