Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đài PT-TH Yên Bái tặng quà Tết tại xã Cao Phạ huyện Mù Cang Chải

19:19 | 01/02/2018 428 lượt xem