Kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng tám & quốc khánh 2/9KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Đài PT-TH Yên Bái đạt 1 giải Vàng, 1 giải Bạc và 2 giải Đồng tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII năm 2018

15:32 | 06/05/2018 406 lượt xem