Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đại lễ Phật đản tại chùa Đại An, huyện Văn Yên

18:54 | 20/05/2019 107 lượt xem