Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Trạm Tấu

15:55 | 12/11/2011 746 lượt xem