Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học huyện Trấn Yên lần thứ IV

20:07 | 03/10/2018 339 lượt xem