TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Đại hội Đại biểu Hội Cựu giáo chức huyện Yên Bình lần thứ III

18:57 | 31/10/2018 441 lượt xem