Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đại hội Đại biểu Hội Cựu giáo chức huyện Yên Bình lần thứ III

18:57 | 31/10/2018 577 lượt xem