Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Đại biểu HĐND các cấp quan tâm giải quyết kiến nghị của cử tri huyện Trạm Tấu

18:40 | 26/11/2019 133 lượt xem