Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Văn Yên năm 2019 đạt kết quả xuất sắc

19:16 | 22/05/2019 138 lượt xem