Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

CT TH tiếng Thái số 1 tháng 5 năm 2018

08:01 | 21/05/2018 438 lượt xem