Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Công ty xăng dầu Yên Bái đạt doanh thu gần 400 tỷ đồng

19:17 | 16/07/2018 324 lượt xem