Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Công ty TNHH HAPACO Yên Sơn đẩy mạnh các phong trào thi đua

17:17 | 09/04/2018 243 lượt xem