Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Công ty CP vật liệu xây dựng Xuân Lan đạt doanh thu 48,6 tỷ đồng

16:58 | 02/01/2012 925 lượt xem