Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Công ty CP Thủy điện Thác Bà bàn giao công trình nhà lớp học tại huyện Yên Bình

18:35 | 21/10/2018 286 lượt xem