LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Công ty CP Thủy điện Thác Bà bàn giao công trình nhà lớp học tại huyện Yên Bình

18:35 | 21/10/2018 283 lượt xem