Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Công ty CP Thủy điện Thác Bà bàn giao công trình nhà lớp học tại huyện Yên Bình

18:35 | 21/10/2018 265 lượt xem