TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Công ty CP Thủy điện Thác Bà bàn giao công trình nhà lớp học tại huyện Yên Bình

18:35 | 21/10/2018 258 lượt xem