TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Công nghiệp Yên Bái - 1 năm nhìn lại

18:05 | 01/01/2019 78 lượt xem