Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó với mưa lũ, lũ quét và sạt lở đất

19:17 | 16/07/2018 402 lượt xem